Přípravek
Condecor BVS (barevný vsyp)TLBL
Condecor BOS (odbedňující prášek)TLBL
Condecor PNB (neutralizace odbedňovače)TLBL
Condecor TCP (kyselina na mytí odbedňovače)TLBL
Condecor TNE (těsnící lak)TLBL
Condecor TNI (těsnící lak)TLBL
Condecor BTB (kyselinová barva)TLBL

TL – technický list, BL – bezpečnostní list