Přípravek
Condecor BVS (barevný vsyp)TLBL
Condecor BOS (odbedňující prášek)TLBL
Condecor PNB (neutralizace odbedňovače)TLBL
Condecor TCP (fixace patiny)TLBL
Condecor TNE (těsnící lak)TLBL
Condecor TNI (těsnící lak)TLBL
Condecor BTB (kyselinová barva)TLBL

TL – technický list, BL – bezpečnostní list