1. Připravený podklad

Po vytvoření bednění je potřeba připravit zhutněný zemní podklad, který je uložený do potřebného spádu.

Připravený podklad pro betonáž

2. Betonáž

Na podklad aplikujeme betonovou desku v tloušťce, která odpovídá uvažovanému zatížení a zarovnáme jej hliníkovou latí.

Betonáž

3. Zahlazování betonu

Po vylití betonu je potřeba jej uhladit speciální srovnávací lištou a hrany zapravit magnezitovým ručním hladítkem.

Zarovnávání betonu

4. Speciální směs

Na čerstvý povrch betonové desky se nanáší vytvrzující barevná směs v tloušťce 2 mm – 3 mm. Vsyp se opět zahladí do betonu.

Zahlazování vsypu do betonu

5. Odbedňovač

Těsně před ražením se celý povrch popráší odbedňovačem, aby se raznice nepřilepily k povrchu a zároveň se na betonu vytvořila patina.

Aplikace odbedňovače

6. Ražení

Ražení uskutečníme co nejdříve po uhlazení. beton musí být plastický, abyste se do něj neprobořili, ale zároveň byli schopni vyrazit reliéf.

Použití raznic